អីយ៉ាស់! គ្រូថ្មី PSG គ្រោងរុះរើ M.N.M មិនឱ្យលេងប្រយុទ្ធ ៣ដូចមុនទេ ដោយផ្លាស់មកលេងទម្រង់បែបនេះវិញ - TrueID