វីវរហើយ! បារាំង អាចបាត់បង់តារាឆ្នើមរូបនេះនៅ World Cup ដោយសារតែបញ្ហារបួស - TrueID