ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីស្អែកដល់ថ្ងៃទី១០ មានភ្លៀងធ្លាក់ តំបន់សមុទ្រ និងខ្យល់បក់ខ្លាំង - TrueID

ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីស្អែកដល់ថ្ងៃទី១០ មានភ្លៀងធ្លាក់ តំបន់សមុទ្រ និងខ្យល់បក់ខ្លាំង

January 3, 2023

ភ្នំពេញ៖ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ផេកផ្លូវការរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ជាក់ស្តែង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលដូចតទៅ៖

– ពីថ្ងៃទី៤-៧ ខែមករា ទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបសកម្មពីភាគខាងក្រោមនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង ។

– ពីថ្ងៃទី៨-១០ ខែមករា ទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) និងខ្យល់មូសុងឦសានក្នុងកម្រិត ពីខ្សោយទៅមធ្យម ។ 

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖

១-តំបន់ទំនាបកណ្តាល៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២១-២៤ °C

– សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៨-៣០ °C

– នៅថ្ងៃទី៥-៧ ខែមករា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ។

២-តំបន់ខ្ពង់រាប៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៨-២១ °C

– សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៨-៣០ C– នៅថ្ងៃទី៥-៧ ខែមករា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ ។

៣-តំបន់មាត់សមុទ្រ ៖

– សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៤ °C

-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៨-៣០ °C

– នៅថ្ងៃទី៥-៧ ខែមករា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ នឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំង។ ឯនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក៏នឹងកើតមានរលកសមុទ្រពីមធ្យមទៅបង្គួរផងដែរ ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...