សារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរ តាំងបង្ហាញពុទ្ធបដិមាបុរាណ និងព្រះពុទ្ធបាទធ្វើពីថ្មភក់ - TrueID