ទំបន់វារីអគ្គិសនីកំចាយ បើក​ទ្វាររំដោះទឹក​ចេញ ក្រោយទឹកកើនឡើងខ្លាំង - TrueID