អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី៤ ក្នុងខែនេះ - TrueID

អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី៤ ក្នុងខែនេះ

January 24, 2023

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ទី៤ នៃខែមករានេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្តទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងនៃសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) និងខ្យល់មូសុងឦសាន្តបក់ក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅខ្លាំង។

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖

១. តំបន់ទំនាបកណ្ដាល

-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាន មានពី ១៨-២២ អង្សារសេ

-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៨-៣៣ អង្សារសេ

-អាកាសធាតុអាចចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យម ។  

២. តំបន់ខ្ពង់រាប

-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៥-២០ អង្សារសេ

-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៨-៣១ អង្សារសេ

-អាកាសធាតុអាចចុះត្រជាក់ពី មធ្យមទៅខ្លាំង ។ ពិសេស ខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី ព្រះវិហារ និងឧត្តរមានជ័យ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា អាចធ្លាក់ចុះមកនៅ ១៥-១៧ អង្សារសេ នៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលយប់។

៣. តំបន់មាត់សមុទ្រ

-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២១-២៣ អង្សារសេ-

សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣០-៣៣ អង្សារសេ

-នឹងអាចមានខ្យល់បក់បោក លាយឡំ និងរលកសមុទ្រខ្ពស់៕

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

សេចក្ដីប្រកាស
សេចក្ដីប្រកាស
ទាក់ទងជាមួយ:
រូបភាព
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...