ពុទ្ធោ ពេលនេះ តុលាការផ្តន្ទាទោស លោក William និងបក្សពួក ទៅដល់៦ ទៅ ៩ឆ្នាំ ព្រោះរឿងចូលប្ល.ន់ផ្ទះ ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី - TrueID