ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការ ជួយសង្គ្រោះបឋមបេក្ខជនមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួន ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រឡង - TrueID