ក្រសួងចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ និងការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ - TrueID

ក្រសួងចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ និងការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់

December 19, 2022

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្មីៗនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ នាពេលបច្ចុប្នន្ន។

យោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបានឱ្យបានជ្រាបថា ស្ថានភាព នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើសកលលោក យើងសង្កេតឃើញថាមានការងើបឡើងវិញនូវការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយឡែក ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏ជាប្រទេសមួយដែល ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ និងនៅលើសកលលោកដែរ។

នេះបញ្ជាក់ថា វីរុសកូវីដ-១៩ មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយទេ ជាពិសេសពពួកអូមីក្រុង នៅតែបន្តការបំប្លែងខ្លួនរបស់វាជាបន្ត បន្ទាប់ បណ្តាលឱ្យលទ្ធភាពនៃការចម្លងគឺកើតមានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់កាលៈទេសៈ និងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់។

ដូច្នេះយើង ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការស្ទុះងើបឡើងវិញនិងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ ចូលទៅ ក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...