កម្ពុជារកចំណូលបានជិត ៥ពាន់លានដុល្លារ ពីការនាំចេញកសិផល កាលពីឆ្នាំទៅ - TrueID