កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរឹតបណ្ដឹងសុវត្ថិភាព​ ពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ - TrueID

កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរឹតបណ្ដឹងសុវត្ថិភាព​ ពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

November 12, 2022

ភ្នំពេញ៖ កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិក បានរឹតបណ្ដឹងការការពារសុវត្ថិភាព នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ អំឡុង​ពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ​លោក Joe Biden អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា​ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត៕

រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
រូបភាពកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...