ឥណ្ឌូណេស៊ី អនុម័តឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំង​កូវីដចំនួន ៥ប្រភេទ សម្រាប់ចាក់ដូសជំរុញ - TrueID