មកដឹងតម្លៃ ប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូត នៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃ​នេះ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា - TrueID

មកដឹងតម្លៃ ប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូត នៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃ​នេះ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា

November 11, 2022

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ៍ ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដោយក្នុងនោះ តម្លៃ​ប្រេងធម្មតា ៤.៤០០ រៀល /លីត្រ ចំណែកតម្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត៥.១០០ រៀល/លីត្រ៕

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...