មេីលតែសំបកក្រៅ! ស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗចូលរួមមង្គលការ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី ត្រូវសន្តិសុខដេញ ឱ្យ​ចតរថយន្តឆ្ងាយពីគេ - TrueID