ប្រទេសកម្ពជា បានជាប់លេខ៧ ដែលមានប្រជាជនស្គ.មជាងគេបំផុត - TrueID

ប្រទេសកម្ពជា បានជាប់លេខ៧ ដែលមានប្រជាជនស្គ.មជាងគេបំផុត

January 28, 2023

បរទេស៖ កាលពីថ្មីៗនេះ នៅលើវេបសាយរបស់ Dailymail បានធ្វើការចេញផ្សាយ ជាមួយនឹងតួលេខ ទៅនឹងទិន្នន័យ ប្រទេសទាំង ១០ ដែលសម្បូរអ្នកមានគីឡូស្តម ក៏ដូចជាធាត់បំផុតលើពិភពលោក។

ជាក់ស្តែង តាមរយៈទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនោះ ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ទៅនឹងតួលេខ នៃលេខរៀង ឲ្យបានដឹង ប្រទេសកម្ពជា បានជាប់លេខ ៧ ដែលមានប្រជាជនស្គមជាងគេបំផុត។

ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំង ១០ ដែលសម្បូរអ្នកមានគីឡូស្តមបំផុតលើពិភពលោក ៖

១. វៀតណាម ១៨.៣%

២. ឥណ្ឌា ១៩.៧ %

៣. បង់ក្លាដែស ២០ %

៤. អេត្យូពី  ២០.៩%

៥. នេប៉ាល ២១%

៦. ទីម័រ ២១.៦%

៧. កម្ពុជា ២១.៧%

៨. អេរីទ្រា ២២%

៩. នីហ្សេរីយ៉ា ២២%

១០. ប៊ូរុនឌី ២២.២%។

រូបភាព
រូបភាព
រូបភាព
រូបភាព
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...