ស្តាប់សម្តីសារភាព អ្នកបា.ញ់អ្នកធ្វើការគ្នាឯង ម្សិលមិញ បា.ញ់គេហើយធ្វើដូចធម្មតា(មានវីដេអូ) - TrueID