ផ្ទុះការវែកញែកក្ដៅគគុក ក្រោយថៃយកផ្ការំដួលច្នៃ ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយរឿងភាគខ្លួន - TrueID