មិនចាំបាច់ទៅបរទេសទេ នៅសៀមរាប មានឧទ្យានអាងចិញ្ចឹមត្រីលំដាប់ពិភពលោក គ្រោងបើកនៅចុងខែ១០ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះហើយ - TrueID

មិនចាំបាច់ទៅបរទេសទេ នៅសៀមរាប មានឧទ្យានអាងចិញ្ចឹមត្រីលំដាប់ពិភពលោក គ្រោងបើកនៅចុងខែ១០ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះហើយ

September 18, 2022

សៀរាប៖ ជារឿងគួរឲ្យសរសើរមែនទែន ក្រោយពីមានដំណឹងច្បាស់ការមួយ ពីលោក ជំទាវ ទា អេង ទៀ សីហា បានបង្ហោះពីការ ត្រៀមបើកដំណើរការនូវ ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​លំដាប់​ពិភពលោក​ គ្រោង​នឹង​បើក​នៅ​ ចុងខែ១០ ឆ្នាំ​២០២២ នាពេលខាងមុខនេះហើយ នៅក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប។

ក្នុងនោះតាមការបង្ហោះរបស់ លោក ជំទាវបានរៀបរាប់យ៉ាងលំអិតយ៉ាងដូច្នេះថា៖

ជាមួយគ្នានេះ ក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះ បងប្អូនជាច្រើបានចូលទៅខមិន បង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយ និងអបអរជាខ្លាំង ហើយក៏ត្រៀមគាំទ្រ បន្ទាប់ពីនៅក្នុស្រុកខ្មែរ ក៏អាចមានអ្វីថ្មីៗ អស្ចារ្យ មិនចាញ់ស្រុកក្រៅប៉ុន្មានទេ ៕

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
ទិដ្ឋភាព ឧទ្យាន​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...