តម្លៃប្រេងសាំងថ្មីចុះថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ - TrueID

តម្លៃប្រេងសាំងថ្មីចុះថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ

December 12, 2022

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃ ១១ នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​នៅតាមស្ថានីយ​ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។ ក្រសួងបានបង្ហាញពី តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ ២០ ធ្នូ ដោយសាំង​ធម្មតាចុះថ្លៃបន្តិច។

ក្នុងនោះសាំងធម្មថា មានតម្លៃ ៤,១០០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ​ និង ៤,៤៥០រៀល រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះ ជាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ៖

សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...