ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១០ខែវិច្ឆិកា - TrueID

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១០ខែវិច្ឆិកា

November 1, 2022

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដោយក្នុងនោះដែរ សាំងធម្មតាមានតម្លៃដដែល ៤.២៥០រៀល/លីត្រ ចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូត មានតម្លៃ ៥.១៥០រៀល/លីត្រ (ចុះថ្លៃ ៥០រៀល)៕

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...