ប្រយ័ត្នផង! ​តំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់​ច្រើន ខណៈផ្នែកមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្រ្ត រវាងខេត្ត២នេះ អាចជួបប្រទះជំនន់ទឹកភ្លៀង - TrueID