ផ្អេីលពេញហ្វេសប៊ុក គេឈូសឆាយភ្នំតាម៉ៅ ពេលនេះ ក្រសួងកសិកម្ម និយាយថា…. - TrueID