ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ ក្រោយ បា.ក់ធ្នឹមស្ពាននៅថៃ មេីលរូបក៏ខ្លា.ច - TrueID