អាជ្ញាធរបង្ហាញ​​លទ្ធផល សំណាក​តេស្តអាជីវករផ្សារធំថ្មី​លើកទី២ ចំនួន​៤៤១នាក់ - TrueID