មកដឹងពីតម្លៃប្រេងសាំងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ! - TrueID

មកដឹងពីតម្លៃប្រេងសាំងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ!

November 21, 2022

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃ ២១ វិច្ឆិកានេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​នៅតាមស្ថានីយ​ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។ ក្រសួងបានបង្ហាញពី តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ ៣០ វិច្ឆិកា ដោយសាំង​ធម្មតាបានចុះថ្លៃបន្តិច។

ក្នុងនោះសាំងធម្មថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤,៣៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចំណែកឯប្រេងសាំងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៥,០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រប៉ុណ្ណោះ។

ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះ ជាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២៖

សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...