​ប្រយ័ត្នផង! កម្ពុជា ទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ​ខេត្ត​ជាប់មាត់សមុទ្រ២នេះ អាចជួបប្រទះជំនន់ទឹកភ្លៀង - TrueID