ប្រទេសកម្ពជា ជាប់លេខ១៥ ជាប្រទេសដែលមាន IQខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេស១៩៩ - TrueID

ប្រទេសកម្ពជា ជាប់លេខ១៥ ជាប្រទេសដែលមាន IQខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេស១៩៩

February 9, 2023

បរទេស៖ កាលពីថ្មីៗនេះ នៅលើវេបសាយរបស់ World Population Review បានធ្វើការចេញផ្សាយ ជាមួយនឹងតួលេខ ទៅនឹងទិន្នន័យ ចំណាត់ថ្នាក់ ប្រទេស ដែលមាន IQ ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេស ១៩៩ លើពិភពលោក។

ជាក់ស្តែង តាមរយៈទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនោះ ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ទៅនឹងតួលេខ នៃលេខរៀង ឲ្យបានដឹង ប្រទេសកម្ពជា ក៏បានជាប់តារាងខ្ពស់ផងដែរ ជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៥ ជាប្រទេសដែលមាន IQ ខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេស ១៩៩។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

ប្រភព៖ World Population Review

រូបភាព
រូបភាព
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...