លោកជំទាវ ទ្រី ដាណា សោកស្តាយនិងចេញមុខនិយាយពាក្យសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់​ កុមារាហុង - TrueID