ដំណឹងល្អ! លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីនថា ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ ឬកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដបានដែរ - TrueID