រាជរដ្ឋាភិបាល​ បន្តលើកលែងពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែVAT ចំពោះសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ និងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ - TrueID