​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​បាន​ហក់​ឡើង ១ពាន់ភាគរយ​ ក្នុង​ឆមាស​ទី​មួយ​ក្នុងឆ្នាំនេះ - TrueID