សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កុំថាឡើយដូសទី៥ ដូសទី២០ ក៏មិនយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរ - TrueID