កូរ៉េ​ខាង​ជើង ​ប្រកាសលែងមាន​ករណី​គ្រុន​ក្តៅ​ថ្មី​ជា​លើក​ដំបូង​ ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩មក - TrueID