ភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំង បោកបក់ដីខ្សាច់មកលើផ្លូវ ​តាមបណ្តោយឆ្នេរអូរត្រេះ - TrueID