ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា ​ឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង នៅអង្គរវត្ត ជាលើកទី៨! - TrueID