​ក្រសួងធនធានទឹក ប្រកាសថា កម្ពុជា​អាចបន្តមានភ្លៀង ​លាយឡំផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែកក្កដា - TrueID