ក្រសួង ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការត្រៀម និងឆ្លើយតប​ពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ - TrueID