ប្លែកខ្លាំង! កូនក្រមុំកូនកំលោះសិង្ហបុរី ប្រារព្ធពិធីមង្គលការ នៅកន្លែងតម្កល់.អ..ដ្ឋិ..ធា..តុ - TrueID