មុនថ្ងៃការ១២ម៉ោង កូនក្រមុំធ្វើនំខេកដោយខ្លួនឯង មានអីគេនាំគ្នាថាឲ្យបែបនេះ…ព្រៀត - TrueID