បុគ្គលិកម្នាក់ ទ្រាំនឹងអតីតចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមិនបាន លេងមួយក្បាច់ ចៅហ្វាយគាំងហ្មង (មានវីដេអូ) - TrueID