អុញ! ការ៉េមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅចិន អត់ងាយរលាយ ទោះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយ (មានវីដេអូ) - TrueID