ម៉ាកល្បីផង! ប្រអប់ដាក់អីវ៉ាន់ ទិញដំបូងតម្លៃប៉ុន្មានដុល្លារសោះ ពេលលក់វិញបានដល់ទៅ… - TrueID