ជំងឺទឹកនោមផ្អែម អាច​បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវភេទ! - TrueID