បែកញើសខ្លាំងពេលយប់ ជារោគសញ្ញាមួយរបស់វីរុសបំប្លែងថ្មី Omicron! - TrueID