មូលហេតុនេះទើប ឱក សុគន្ធកញ្ញា មិនព្រមយកកូនទី២ តាមផែនការ ព្រោះតែ… - TrueID