ខាត់ សុឃីម បង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅ ពេលដឹងថា អ្នកគ្រូរបាំ លោកយាយ អែម ធាម បានទទួលមរណភាព - TrueID