បរាជ័យជាបទពិសោធន៍!​បេក្ខជន Cambodia Idol ថុល សុភិទិ ឆក់បេះដូងហ្វេននារីៗគ្រប់គ្នា! - TrueID