កុំថាតារា K-pop សូម្បីអាជីព ពិធីករ Yoo Jae Suk រកលុយបានជាង ៦លានដុល្លារ - TrueID