ខាងនេះឈ្លោះផ្អើលឋានទាំង៣ អតីតស្វាមី​ ផល្លា​ កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខ​ ភរិយាថ្មី សរសើរពេញមាត់ - TrueID