តារាស្រីរូបនេះ បង្ហើបថាមិនបានញ៉ាំបាយសូម្បីមួយគ្រាប់រយ:ពេល ១០ឆ្នាំ ដោយសារតែ...... - TrueID